Alle grafiske tjenester på ett sted

Produksjonssjefen AS ble etablert i 1991 som intern serviceavdeling i Schjærven reklamebyrå for å betjene byråets trykksaksproduksjon. Virksomheten har utviklet seg til å betjene et betydelig antall egne kunder. Vi har stort kontaktnett med lang og variert erfaring innen grafisk produksjon.

Vår hovedoppgave er å gjøre hverdagen din enklere og redusere dine totale trykkekostnader. Vi er derfor organisert som et effektivt grafisk produksjonsbyrå og problemløser med fokus på kvalitet i alle ledd. Du får én kontaktperson for alle sider av produksjonen.

Enkel samarbeidsform, personlig kontakt, rådgivning og oppfølging. Færre involverte leverer raskere og billigere.

Produksjonssjefen AS er en profesjonell innkjøper av store volum trykksaker og reklamemateriell med samarbeidspartnere i hele Europa. Vi tilbyr grafiske tjenester, trykking / produksjon av reklamemateriell, oppfølging, pakking og distribusjon til hele Norden. Gode løsninger for transport, lagerhold og varehotell.

Alle underleverandører sertifisert innen kvalitet og miljø. Stort volum gir lave priser og gunstige avtaler fra våre underleverandører. En profesjonell innkjøper sikrer at riktig produkt blir produsert på riktig sted til riktig pris. Produksjonssjefen har tett samarbeid med hele Schjærven-konsernets resurser på strategi, kreativ utvikling, content, filmproduksjon og mediebyrå. Betydelig synergieffekter av å samordnede tiltak gir bedre resultater enn hver for seg.